Yleiset myynti- ja toimitusehdot

Kristalliakku Oy

Yleiset ehdot.  

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kristalliakku Oy:n verkkokaupassa www.kristalliakku.fi, sähköpostimyynnissä, puhelinmyynnissä, sekä paikanpäällä tehtyyn kauppaan. Asiakkaan tilatessa tuotteita hän sitoutuu hyväksymään nämä sopimusehdot. Verkkokauppaan ei tarvitse rekisteröityä tehdäkseen ostoksia. Sopimusehdot ovat saatavilla nettisivuilla www.kristalliakku.fi/terms-and-conditions/. Tuotteita myydään yksityishenkilöille sekä yrityksille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%. Pidätämme oikeuden muuttaa sopimusehtoja, hinnastoa sekä lähetyskuluja yksipuolisella päätöksellä. Kaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä.


Tilaaminen

Akut

Tilaaminen tapahtuu pääsääntöisesti www.kristalliakku.fi verkkokaupasta. Jos kyseessä on isompien erien tilaaminen tai tuotteiden jälleenmyynti, ota yhteyttä myyntiin.

Vuokrakoneet

Tilaaminen tapahtuu pääsääntöisesti soittamalla tai sähköpostitse. Koneen vuokra hinta määräytyy 24h jaksoissa toimitushetkestä eteenpäin, ellei toisin sovita.

Maksutavat

Akuille                     

Tilisiirto. Tilisiirto toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse tilauksen jälkeen. Asiakas maksaa laskun suoraan Kristalliakku Oy:n pankkitilille. Varastossa olevat tuotteet lähetetään kun maksusuoritus näkyy Kristalliakku Oy:n pankkitilillä.

Paperilasku. Paperilasku lähetetään postilla asiakkaalle tilauksen jälkeen. Asiakas maksaa laskun Kristalliakku Oy:n pankkitilille. Varastossa olevat tuotteet lähetetään kun suoritus näkyy Kristalliakku Oy:n pankkitilillä.

Vuokrakoneille  

Lasku. Lasku toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse vuokrakoneen palautuksen jälkeen. Asiakas maksaa laskun suoraan Kristalliakku Oy:n pankkitilille. Lasku muodostuu vuokrista ja rahdeista, sekä muista ostetuista palveluista. 

Paperilasku. Paperilasku lähetetään postilla asiakkaalle tilauksen jälkeen. Asiakas maksaa laskun Kristalliakku Oy:n pankkitilille.


Maksuehto

1. Maksuehto on 7 vrk netto ellei muusta ole erikseen sovittu. Vuokralleantaja perii vuokralaskujen yhteydessä kulloinkin voimassa olevat käsittely- ja laskutuskulut. Maksun viivästyessä peritään viivästyskorkona kuluttajalta korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko ja yrityksiltä/elinkeinonharjoittajilta 16 % viivästyskorko. Vuokralleantajalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö kaluston palautusvelvollisuutensa on Vuokralleantajalla oikeus periä kaluston etsintä- ja noutokustannukset täysimääräisenä.

2. Vuokralleottajalla ei ole ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta lu¬paa siirtää tällä vuokrasopimuksella vuokrattua kalustoa toiselle työmaalle.

3. Kaikessa lunastuksessa /myynnissä noudatetaan Teknisen Kaupan Liiton Yleisiä Myyntiehtoja ”TK Yleiset 2010”.

4. Edellä mainitut vuokrausehdot koskevat ilman eri sopimusta myös kaikkia niitä vuokraesineitä, jotka on tässä sopimuksessa mainittujen lisäksi toimitettu Vuokralleottajan samalle työmaalle.

5. Vuokraajan on todistettava henkilöllisyytensä. Vuokraaja antaa luvan luottotietojen tarkistamiseen ja luottopäätöksen tekemiseen.

6. Asiakkaan tiedot rekisteröidään Vuokralleantajan tietojärjestelmään sopimuksia, laskutusta ja luotonvalvontaa varten. Tilatessaan asiakas hyväksyy ja ymmärtää, että kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Kristalliakku Oy:n toimitusehtoja.

7. Ehdot, jotka on toimitettu tai jotka on muuten sisällytetty Vuokralleottajan tarjouspyyntöihin, tilauksiin, vahvistuksiin, spesifikaatioihin tai muihin samankaltaisiin dokumentteihin, eivät tule Osapuolten välisen sopimuksen osaksi ja Vuokralleottaja sitoutuu luopumaan oikeudestaan vedota mihinkään sellaisiin ehtoihin.


Toimitustavat. 

Akuille

Postipaketti. Kaikki tilaukset lähetetään Postilla (asiakas noutaa postista).

Nouto. Tilaus on noudettavissa Kristalliakku Oy:ltä erikseen sovittuna. Tilaus maksetaan ennen noutoa. Noutoajankohta tai -paikka voidaan sopia joustavasti.

Vuokrakoneille

Kone toimitetaan täyteen tankattuna ja pestynä, sekä asiakkaan haluamilla lisävarusteilla. Koneen palautus lisävarusteineen tapahtuu täyteen tankattuna ja pesynä. Tankkaamaton ja pesemätön kone veloitetaan hinnaston mukaan. Koneen kuljettaminen työpisteelle ja takaisin Kristallaikku Oy:n varastolle, vain Kristalliakku Oy:n toimesta. Koneen toimituksen yhteydessä annetaan vastaanottajalle käyttökoulutus. Konen käyttö vain suljetulla alueella, koksa se ei ole tarkoitettu tieliikenne käyttöön. Koneen vuokraus vain henkilölle, kenellä on voimassa oleva ajokortti. Vastaanottaja tarkistaa toimituksen yhteydessä, sekä jokaisen työsuorituksen alkaessa että kone ja lisävarusteet ovat täysin toimivia ja kunnossa.


Palautusoikeus.

Akut

Verkkokaupassa tehdyillä tilauksilla on 14 päivän palautusoikeus. Palautuksia varten ota yhteys Kristalliakku Oy:n myyntiin erillistä palautusohjetta varten. Palautettu tuote tulee olla myyntikuntoinen ja käyttämätön, sekä tuotepakkauksen tulee olla ehjä. Mikäli palautettava tuote tai myyntipakkaus on rikki, tai mikäli tuote ei ole myyntikuntoinen, Kristalliakku Oy pidättää oikeuden vähentää arvonalennuksen sekä palautettavan tuotteen palautuskustannukset asiakkaalta.

Vuokrakoneet

Mikäli tilaaja peruuttaan konetilauksen ilman ylivoimasta estettä on tilaaja velvollinen korvaamaan peruuttamisesta vuokranantajalle aiheutuneet vahingot. Jollei toisin näytetä vahinko määräytyy allamainittujen ehtojen mukaisesti.

Tilaajan vahinkovastuu
Tilaaja vastaa näissä ehdoissa luetelluista velvollisuuksistaan ja toimistaan tai niiden suorittamatta
jättämisestä vuokralleantajalle tai kolmannelle aiheutuvista vahingoista, ellei tilaaja näytä toimineensa moitteettomasti.
Tilaajasta johtuvasta syystä vahingoittuneelle nosturille aiheutuvan keskeytyksen ajalta tilaaja on
velvollinen maksamaan sovitun vuorokausivuokran vähennettynä säästyneillä käyttökustannuksilla. Käyttökustannuksiin luetaan kuuluviksi poltto- ja voiteluaine- sekä korjaus- ja huoltokustannukset.

Vuokralleantaja ei vastaa niistä vahingoista ja haitoista, joita välittömästi tai välillisesti aiheutuu tilaajalle sen johdosta, että koneen rikkoutumisen, kaatumisen tai vastaavan seurauksena syntyy työkeskeytyksiä tai muita vastaavia häiriöitä työnsuoritukselle.
Vuokralleantajan vastuu tilaajalle aiheutuneista vahingoista on enintään kaksi kertaa päivävuokran suuruinen.

Toimitettun tilauksen peruminen laskutetaan, minimi laskutus, kulejtus + päivävuokra.

Takuu ja muut seikat. 

Takuu. Kaikilla kristalliakuilla on 3 vuoden takuu ja muilla tuotteilla normaalisti yhden vuoden takuu. Takuuaikana vialliset tuotteet vaihdetaan uusiin. Vaihdettuihin tuotteisiin takuuaika lasketaan aina alkuperäisestä ostopäivästä. Mikäli kristalliakkua ladataan muilla latureilla kuin kristalliakulatureilla ja siitä aiheutuu akun ylilatautuminen ja akun pullistuminen, ei Kristalliakku Oy ole velvollinen korvaamaan tuotetta.


Vahingoittunut lähetys. 

Tarkista tilauksesi heti sen saavuttua mahdollisten kuljetusvaurioiden osalta. Kuljetusvauriot on kirjattava heti rahtikirjaan kuljetusta vastaanotettaessa, tai noudettaessa. Kuljetusvaurioista on ilmoitettava kuljetusliikkelle tai Postille, sekä Kristalliakku Oy:lle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 2 työpäivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta tai noudosta. Viipymätön ilmoitus kuljetusvaurioista on edellytys asianmukaisen korvauksen takaamiseksi. Kristalliakku Oy ei vastaa kuljetusvaurioista.

Tuotteiden käyttöohjeet. Tuotteiden käyttöohjeita ei toimiteta tuotteiden mukana ilman erillistä pyyntöä. Lataus ohjeet ovat saatavilla Kristalliakku Oy:n internet sivuilta: www.kristalliakku.fi


Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleiset vuokrauksen ja palveluiden toimitusehdot

1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan irtainten esineiden, kuten rakennustyössä käytettävien työkoneiden, telineiden ja suojarakenteiden, vuokraukseen konevuokraamoliikkeen ( jäljempänä “Vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (jäljempänä “Vuokralleottaja”) välillä, ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. Näitä sopimusehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös mahdollisiin Vuokralleantajan Vuokralleottajalle tarjoamiin suunnittelu-, asennus-, purku-, huolto-, käyttö, siirto- ja muihin palveluihin (riippumatta siitä, tarjotaanko ne maksua vastaan vai ilman erillistä veloitusta), ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2.VUOKRAUKSEEN SOVELLETTAVAT EHDOT
2.1 VUOKRAUKSEN KOHDE Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto (jäljempänä “Kalusto”) sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, muottiöljy tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää Kalustoa muualle kuin sovittuun käyttökohteeseen. Kalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Vuokrasopimus koskee Kaluston normaalia yksivuorokäyttöä. Tätä laajemmasta käytöstä on sovittava erikseen.
2.2 VUOKRA-AIKA Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin Kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin Kalusto palautetaan kaikilta osin Vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Vuokralleantajan kullekin kalustoryhmälle erikseen määrittelemästä vuokra-ajan vähimmäispituudesta johtuen vuokra-aika saattaa kuitenkin olla edellä kuvattua pitempi.
2.3 TOIMITUSEHDOT Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle Vuokralleantajan varastossa. Mikäli luovutuspaikaksi on sovittu joku muu paikka, sikäli kuin osapuolten kesken ei ole muuta sovittu, kuljettaminen tapahtuu Vuokralleottajan vastuulla.
2.4 KALUSTON PALAUTTAMINEN Vuokralleottajan tulee palauttaa Kalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna, pakattuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut.
2.5 KALUSTON ASENTAMINEN JA PURKAMINEN Vuokralleottaja vastaa itse Kaluston asentamisesta ja purkamisesta, ellei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu. Asentamis- ja purkutyöt sekä niiden johtaminen on annettava pätevälle henkilökunnalle. Vuokralleantaja ei vastaa niiden rakenteiden turvallisuudesta, jotka Vuokralleottaja itse tai kolmannen toimesta Kalustosta asentaa. Pyydettäessä Vuokralleantaja ilmoittaa Vuokralleottajalle Kalustosta pystytettävien rakenteiden enimmäiskuormitusmäärät.
2.6 KALUSTON KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO Vuokralleottajan tulee: • tutustua Kaluston turva- ja käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä. Vuokralleantaja antaa tarvittaessa Kaluston käytön opastuksen. • käyttää Kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille tarkoitetuissa olosuhteissa. • huolehtia työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta. • huoitaa ja huoltaa Kalustoa asianmukaisesti. Kaluston ylläpito tulee antaa päteville henkilöille. Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Kalustoa eikä tehdä siihen muutoksia ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. • puhdistaa Kalusto käytön jälkeen. • valvoa Kalustolle mahdollisesti aiheutuvia tuuli-, lumi- ja vesikuorman aiheuttamia rasituksia ja ryhtyä viipymättä tilanteen vaatimiin tarpeellisiin toimenpiteisiin omalla kustannuksellaan. Vuokrauksen yhteydessä sovitut erilaisten vuokratilojen lämpötilat ovat ohjeellisia ja niihin vaikuttavat ulkoiset sääolosuhteet. Vuokralleottaja määrittää lämmön tarpeen. Mikäli luonnonolosuhteista johtuvaa lisälämpöä tarvitaan, vastaa siitä Vuokralleottaja. Vuokralleottajan edellä kuvatut velvollisuudet ovat voimassa koko vuokra-ajan, myös asennus- ja purkuaikana, ja riippumatta siitä, käytetäänkö Vuokralleantajan palveluita.
2.7. ASBESTITÖIDEN KIELTO Lainsäädännössä on tarkemmin määrätty asbestitöissä käytettävien työvälineiden käytöstä, puhdistamisesta ja toimintakunnon varmistamisesta. Tämän vuoksi Kalustoa ei saa käyttää asbestitöihin ilman, että käytöstä ja siihen liittyvistä asioista on erikseen kirjallisesti sovittu Vuokralleantajan kanssa.

3. PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT
3.1 YLEISTÄ Vuokralleantaja voi tarjota Vuokralleottajalle Kaluston lisäksi kalustorakenteiden suunnittelu-, asentamis- tai muita vuokrausta täydentäviä palveluita. Tällaisiin palveluihin noudatetaan seuraavia ehtoja.
3.2 OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET Jos osapuolet eivät ole muuta sopineet, velvollisuudet jakautuvat solveltuvin osin seuraavasti: Vuokralleantaja vastaa vain sellaisten palveluiden suorittamisesta, joista on osapuolten kesken erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottaja vastaa suorittavien töiden mahdollisesti edellyttämän/ien • viranomaislupien hakemisesta, rippumatta siitä kenen vastuulla töiden suorittaminen on • sovellettavien määräysten mukaisten sosiaalitilojen osoittamisesta tai hankkimisesta • sähkövirran toimittamisesta asennuspaikalle • valaistuksen järjestämisestä • työalueiden rajaamisesta asennustöiden ajaksi, sekä • kaikista muista sellaisista Kaluston asentamiseen, suunnitteluun, käyttämiseen ja purkamiseen liittyvistä toimenpiteistä, joita ei erikseen ole sovittu Vuokralleantajan tehtäväksi tai vastuulle. Vuokralleottajan tulee huolehtia vastuullaan olevista toimenpiteistä hyvissä ajoin siten, että Vuokralleantajan sopimuksen mukaan suoritettavat kuljetukset, nostot, asennustyöt, varastointi jne. voidaan suorittaa sovitun aikataulun mukaisesti esteettä. Muussa tapauksessa Vuokrallenantajalla on oikeus veloittaa Vuokralleottajalta tarjouksensa mukaisen hinnan lisäksi ylimääräisestä työstä Vuokralleantajan kulloinkin voimassa olevan työveloitushinnaston mukaan.
3.3 KATSELMUKSET Mikäli Vuokralleantaja toimittaa Kaluston Vuokralleottajalle asennettuna, sovittujen asennus- ja purkutöiden yhteydessä suoritetaan seuraavat yhteiset katselmukset: Aloituskatselmus pidetään asennuspaikalla ennen töiden aloittamista. Luovutuskatselmus pidetään asennustyön valmistuttua. Palautuskatselmus pidetään ennen rakenteiden purkamista. Loppukatselmus pidetään kun Kalusto on palautettu Vuokralleantajalle.
3.4 HALLINNAN JA VASTUUN SIIRTYMINEN Sikäli kuin Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja ovat sopineet Kaluston vuokraamisesta asennettuna, vuokrauksen kohteena olevat esineet siirtyvät Vuokralleottajan hallintaan ja vastuulle siinä laajuudessa ja järjestyksessä kuin Vuokralleantajan suorittaman asennustyön on todettu kunkin työvaiheen yhteydessä pidetyssä katselmuksessa edistyneen. Vuokralleottaja vastaa Kaluston vioittumisesta tai katoamisesta niin kauan kuin Kalusto on miltään osin asennuspaikalla. Vuokralleottajalla ei ole kuitenkaan vastuuta Kaluston vioittumisesta, jonka osoitetaan aiheutuneen Vuokralleantajan omasta tuottamuksesta. Mikäli Vuokralleottaja ei ole tilannut Kalustoa asennettuna, hallinta ja vastuu vuokrauksen kohteeseen siirtyy kohdan 2.3 mukaisesti.

4. VUOKRAUKSEEN JA PALVELUIHIN YHTEISESTI SOVELLETTAVAT EHDOT
4.1 VUOKRAN MÄÄRÄ JA PALVELUIDEN HINTA Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa koko edellä kohdassa 2.2 määritellyltä vuokra-ajalta. Lisäksi Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan mahdollisista ylimääräisistä työvuoroista edellä kohdassa 2.2 tarkoitetun lisäkorvauksen. Jollei Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä ole muuta sovittu, vuokra sekä edellä kohdassa 3. tarkoitettujen palveluiden hinta määräytyy Vuokralleantajan hinnaston mukaan.
4.2 VUOKRALLEANTAJAN OHJEET Vuokralleottaja on velvollinen noudattamaan kaikkia Vuokralleantajan antamia rakenteisiin liittyviä turvallisuus- ja muita ohjeita. Vuokralleottaja ei saa muuttaa tai siirtää pystytettyjä rakenteita ilman Vuokralleantajan nimenomaista kirjallista suostumusta. Vuokralleantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että rakenteita on muutettu tai siirretty tai ohjeiden vastaisesti kuormitettu.
4.3 REKLAMAATIOT Vuokralleottaja on velvollinen Kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan Kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli Kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.Sikäli kuin Vuokralleantaja on sitoutunut toimittamaan Kaluston asennettuna, Vuokrallenantaja toimittaa sen tarkastettuna ja käyttökuntoisena. Mahdolliset huomautukset toimitetuista esineistä tai työsuorituksesta Vuokralleottajan tulee tehdä Vuokralleantajalle viipymättä ja, mikäli osapuolten kesken suoritetaan katselmus, katselmuksen yhteydessä.
4.4 VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen Kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle myös Kalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö palauttaa Kaluston Vuokralleantajalle puhdistettuna ja siinä kunnossa kuin se oli Vuokralleantajan luovuttaessa sen Vuokralleottajan käyttöön, Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokralleottajalta Kaluston puhdistus- ja kunnostuskulut (mukaan lukien käyttömateriaalin ja kulutusosien materiaalikustannukset). Kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista vastaa kuitenkin Vuokralleantaja. Vuokralleottaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle Vuokralleottajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta Kaluston käytöstä, asennuksesta tai asennuspaikasta, eikä Vuokrallentaja ole niistä vastuussa. Mikäli Vuokralleottaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, Vuokralleottaja vastaa siitä Vuokralleantajalle aiheutuneista vahingoista, ja Vuokralleantajalla on oikeus laskuttaa Vuokralleottajaa kaikista Vuokralleantajalle syntyneistä kustannuksista, niin välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista.
4.5 VUOKRALLEANTAJAN VASTUUN RAJOITUS
4.5.1. Vuokralleantajan vastuu välittömistä vahingoista Vuokralleantaja vastaa vain Vuokralleottajalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet Vuokralleantajan vastuulle kuuluvasta • Kaluston toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jäämisestä • suunnittelu- tai asennusvirheestä • Kaluston rikkoutumisesta Vuokralleottajan tulee osoittaa aiheutunut välitön vahinko ja vahingon määrä.
4.5.2. Vuokralleantajan vastuu välillisistä vahingoista ja käyttötarkoituksesta Vuokralleantaja ei vastaa mistään Vuokralleottajalle syntyneistä välillisistä vahingoista kuten muille maksetuista vahingonkorvauksista tai sopimussakoista taikka muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. Vuokralleantaja ei vastaa siitä, soveltuuko Kalusto Vuokralleottajan aikomaan käyttötarkoitukseen.
4.5.3. Vuokralleantajan vastuun määrällinen rajoitus Vuokralleantajan vastuu on rajoitettu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua Kaluston vuokraa ja/tai palvelun hintaa. Edellä sanotulla ei kuitenkaan rajoiteta vastuuta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeäksi katsottavalla huolimattomuudella.
4.5.4. Luonnonvoimien aiheuttamat vahingot Vuokralleottajan tulee huolehtia mahdollisuuksien mukaan siitä, ettei poikkeuksellisista luonnonvoimista aiheudu vahinkoa Kalustolle Vuokralleantaja ei vastaa poikkeuksellisten luonnonvoimien, kuten myrksyn (tuuli, jonka keskinopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa), tulvan, rankkasateen tai salaman aiheuttamista vahingoista Kalustolle. Kaluston vakuuttamisesta, kts. kohta 4.6 4.5.5 Vastuun suunnitelmista Kaikki Vuokralleantajan laatimat suunnitelmat edellyttävät suunnitelmien toteuttamiseksi tarvittavien laitteiden vuokraamista Vuokralleantajalta. Vuokralleantaja ei vastaa suunnitelmista, ellei Vuokralleottaja vuokraa suunnitelman edellyttämää Kalustoa Vuokralleottajalle.
4.6 VAKUUTUKSET Kalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vakuutussuojaa halutessaan Vuokralleottajan tulee itse huolehtia Kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra-ajalta, mahdolliset kuljetukset mukaan lukien. Mikäli Vuokralleantaja suorittaa Kaluston kuljetuksen tai lähetyksen Vuokralleottajan lukuun, Vuokralleantajalla on oikeus vaatia, että Vuokralleottaja ottaa Kalustolle kuljetusvakuutuksen.
4.7 SOPIMUSRIKKOMUS Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa sopimus ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava Vuokralleantajalta.
4.8 YLIVOIMAINEN ESTE Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja Vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.
4.9 VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa Kalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.
4.10 SELVITTELYKUSTANNUKSET Mikäli Vuokralleottaja vaatii Vuokralleantajalta selvästi perusteetta korvauksia sopimuksen perusteella, on Vuokralleottaja vastuussa aiheettomasta selvitystyöstä Vuokralleantajalle aiheutuneista kustannuksista.
4.11 RIITAISUUDET Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokralleantajan niin tahtoessa Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli Vuokralleottaja on kuluttaja, hänellä on oikeus nostaa kanne oman kotipaikkansa alioikeudessa.


Kristalliakku Oy © 2017